Er det lov е ta imot gaver eller е betale for е komme gjennom tollen? Statoil-ansatte kan mшte etiske utfordringer, og nе lanseres et antikorrupsjons program for alle i selskapet.

Den fшrste som mшter deg i e-lжringsprogrammet er Helge Lund. Konsernsjefen gir deg noen gode rеd, fшr du fеr en kort introduksjon i norsk og amerikansk antikorrupsjonslovgivning.

Deretter blir du med skuespillere inn i en rekke ulike situasjoner. Programmet tar blant annet for seg deltagelse pе seminarer, kontraktsevaluering, prissamarbeid og innsidehandel, og det er du som mе hjelpe skuespillerne med е gjшr de rette valgene.

Det er konsernledelsens etikkomite som har besluttet е lansere e-lжringsprogrammet for alle ansatte. Ogsе styrets medlemmer skal gjennomgе programmet. Seniorkonsulent C